Szminka i krew

18 wrz. 2009
Fragment

O ile agrafka wpięta w odzież symbolizowała ubóstwo, o tyle np. ramoneska czy glany odsyłały do brutalnej siły, walki, a nade wszystko stanowiły  typowe  emblematy męskości. Cały ruch punków robi wrażenie świata bez kobiet. Punk to zawsze On. On, który jest biedny, stłamszony i  pognębiony  przez  los,  ale  nie może  się  złamać, musi  być  twardy  psychicznie  i  fizycznie, musi  nieustępliwie  walczyć  o  samego  siebie. Udowadnia  swoją  podmiotowość, ryzykując życiem – w bójkach ulicznych, libacjach i pogo. Wartości, wokół których zogniskowany jest ten świat (walka – choćby beznadziejna, autentyzm, spontaniczność,  wolność  i  wspólnota),  urzeczywistniają się w pogo, brutalnym tańcu potu i krwi, zamierzonym szaleństwie i ekstatycznym rytmie  już nie osób, nie ciał nawet,  lecz  jednej masy mięsa. W  pogo  również  nie ma miejsca dla Niej. Ona może  tu wejść, a nawet w pełni uczestniczyć, ale na Jego prawach. Emancypacyjna rola ruchu punk – wyrażana w piosenkach wielu zespołów  lub zaangażowaniu w działalność społeczną – jest więc pozorna. W gruncie rzeczy mamy  tu  do  czynienia  z  podwojeniem opresji, gdyż w tej niemal idealnie męskiej kulturze nie ma wydzielonego miejsca dla kobiety –  jest  tu  ona  bezdomna, musi  funkcjonować na zasadach, które są  jej obce. Tak więc równe z  pozoru  prawa  (dziewczyna może  pogować, może też – wręcz powinna – nosić skórę, glany i  irokeza) zderzone z praktyką (w pogo  tańczą w  znakomitej  większości mężczyźni,  to  oni są  nieformalnymi  przywódcami  załóg,  to  oni uczestniczą w zadymach  i pijatykach) okazują się znacznie bardziej perfidne wobec kobiet niż porządek, przeciwko któremu zostały utworzone pod hasłami nieskrępowanej ekspresji i swobody obyczajowej. Punk jest być może światem braterstwa, lecz z pewnością nie siostrzeństwa.

Abstract

Lipstick and Blood

The aim of this article is to juxtapose two popular styles among youngsters: punk and new romantic. Punk is often depicted as one of the last classic subcultures of modernity, which, by means of homology, reflects the problems of underprivileged people and class conflict in the visual style of punk rockers. Some elements of punk culture may be easily deducted from the ritual dance called pogo – full of aggression and auto-destructive power. In spite of the claims of situationists who inspired punk, this style was not really subversive. In fact, it was just negative and as such it could not destroy or even disturb social system. On the contrary, new romantic movement was an example of a not easily definiable post-subculture. New romantics epitomized artificial, splendid and unserious attitude to life. Moreover, new romantic’s androgyny and elegant style create a kind of a contemporary dandyism, which occurred to be very subversive in early 80s.