Wojciech Kruszelnicki

ur. w 1979 r. Ukończył anglistykę (2003) i kulturoznawstwo (2006) na Uniwersytecie Wrocławskim. Zajmuje się filozofią współczesną i najnowszymi dyskursami w antropologii kultury. Nauczyciel języka angielskiego, autor artykułów z zakresu współczesnej filozofii francuskiej, pedagogiki i kulturoznawstwa. Redaktor (wraz z Michałem Kruszelnickim) numeru specjalnego „Forum Oświatowego” pt. Studia z posthumanistycznej filozofii podmiotu (Warszawa–Wrocław 2008). Członek redakcji kwartalnika „Kultura – Historia – Globalizacja” przy Instytucie Kulturoznawstwa UWr. Przygotowuje pracę doktorską poświęconą idei refleksyjności we współczesnej teorii antropologicznej. Pracuje w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu.

2 (12) 2008

Od 12. numeru w „Barbarzyńcy” zaczęły pojawiać się antropologicznie zaprawione wywiady (w tym numerze aż 2).

1 (11) 2008

11. numer pisma był pierwszym stworzonym przez nowy skład redakcyjny pod przewodnictwem Marcina Bartoszka. Na okładce pojawiła się pieczęć z napisem REAKTYWACJA.

1 (10) 2005

10. numer „Barbarzyńcy” był numerem jubileuszowym, a zarazem ostatnim w pierwszym założycielskim składzie redakcyjnym - później nastąpiła ponaddwuletnia przerwa w wydawaniu pisma.

1 (9) 2003

Między historią a legendą, czyli zawartość 9 numeru.