Katarzyna Wójcikowska

Ur. w 1986 roku, studentka V roku socjologii i IV roku nauk politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Jej zainteresowania naukowe obejmują głównie antropologię społeczną i z tej dziedziny przygotowuje pracę magisterską. Przez wiele lat zaangażowana w różne formy wolontariatu, jest uczestniczką i koordynatorką workcampów – międzynarodowych projektów na rzecz lokalnych społeczności. Obecnie łączy naukę z pracą w agencji badawczej

2 (12) 2008

Od 12. numeru w „Barbarzyńcy” zaczęły pojawiać się antropologicznie zaprawione wywiady (w tym numerze aż 2).

1 (11) 2008

11. numer pisma był pierwszym stworzonym przez nowy skład redakcyjny pod przewodnictwem Marcina Bartoszka. Na okładce pojawiła się pieczęć z napisem REAKTYWACJA.

1 (10) 2005

10. numer „Barbarzyńcy” był numerem jubileuszowym, a zarazem ostatnim w pierwszym założycielskim składzie redakcyjnym - później nastąpiła ponaddwuletnia przerwa w wydawaniu pisma.

1 (9) 2003

Między historią a legendą, czyli zawartość 9 numeru.