Wino i historia


Klub Historii i Kultury Wina
przy Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Historyków Sztuki
serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej sesji naukowej:

Wino i historia

Warszawa, 13 stycznia 2017 r.


    Gilbert Garrier, autor monografii poświęconej historii kulturowej wina, rozpoczyna swe rozważania o winie uwagą, iż dziś Francuzi coraz mniej piją wina, a coraz częściej o nim mówią. W Polsce natomiast nie tylko wino staje się z roku na rok popularniejsze, ale wzrasta również poziom wiedzy o nim. Liczne organizowane degustacje, warsztaty winiarskie, studia enologiczne, świadczą o tym, jak z pozoru kulturowo obcy nam trunek, stał się nam niezwykle bliski.
    Odbywające się od 2015 roku spotkania i konferencje organizowane przez Klub Historii i Kultury Wina są ważnym krokiem w kierunku stworzenia platformy do debaty nad historią wina w Polsce. Kolejna już konferencja, która odbędzie się 13 stycznia 2017 roku będzie okazją do spotkania badaczy wielu specjalności, którzy w swych studiach poruszają temat zarówno historii wina polskiego jak i win zagranicznych, z których wiele cieszyło się znaczną popularnością w dawnej Polsce.
Sesja będzie miała charakter interdyscyplinarny, stąd nasze zaproszenie kierujemy między innymi do historyków, historyków sztuki, literaturoznawców, filmoznawców, socjologów, antropologów, enologów...

Do zagadnień, którym chcielibyśmy poświęcić uwagę należą:

 • wino polskie od średniowiecza do współczesności;
 • konsumpcja elitarna i popularna;
 • handel;
 • komercjalizacja;
 • miejsca konsumpcji;
 • aspekty medyczne; 
 • wino vs inne alkohole;
 • wino i kuchnia;
 • moda i smak
 • wiedza dotycząca wina,
 • technika i technologie winiarskie;
 • winnice, uprawa winorośli;
 • fałszerstwa i przestępstwa;
 • wino w sztuce, filmie, literaturze;
 • wino i religia;
 • wino i polityka.


Organizatorzy planują wydanie drukiem tomu posesyjnego.
Prosimy o przesyłanie propozycji tematów wystąpień do 15 listopada 2016 r. pocztą elektroniczną na adres: ow.shs@shs.pl lub gabriel.kurczewski@gmail.com Pod te adresy należy także kierować wszelkie zapytania dotyczące sesji.
Zgłoszenie powinno zawierać abstrakt wystąpienia i krótką notkę biograficzną, charakteryzującą zakres zainteresowań badawczych.
Informacje o przyjęciu wystąpień i program sesji ogłoszone zostaną 30 listopada.
Od uczestników sesji nie są pobierane opłaty.

Komitet organizacyjny sesji:

prof. Wojciech Włodarczyk
dr Artur Badach
dr Dorota Dias-Lewandowska
Gabriel Kurczewski - Sekretarz sesji

Załączniki

Tagi: