Tadeusz Kościuszko wobec wyzwań epoki. Dokonania – tło historyczne – dziedzictwo

Tadeusz Kościuszko wobec wyzwań epoki.
Dokonania – tło historyczne – dziedzictwo

Gdańsk, 27-29.10.2016 r.


Organizatorzy konferencji gorąco zapraszają do udziału w konferencji wszystkich doświadczonych badaczy z Polski i z zagranicy, którzy w swoich naukowych badaniach zainteresowali się następującymi kwestiami zarówno w skali jednostkowej (konkretne przypadki), jak i zbiorowej:

  • Tadeusz Kościuszko – fakty i mity, tradycja i pamięć historyczna,
  • Tadeusz Kościuszko i insurekcja – w sztuce i literaturze,
  • Tadeusz Kościuszko i insurekcja w świetle historiografii polskiej i obcej (litewskiej, białoruskiej, ukraińskiej, łotewskiej, rosyjskiej, niemieckiej, francuskiej, amerykańskiej),
  • rola jednostki w okresie przełomu na ziemiach polskich (np. Stanisław August Poniatowski, Kazimierz Pułaski, Jan Henryk Dąbrowski, ks. Józef Poniatowski) i na świecie (Katarzyna II, Napoleon, Thomas Jefferson, George Washington),
  • kluczowe wydarzenia polityczne okresu przełomu na ziemiach polskich (rozbiory Polski, Księstwo Warszawskie) i na świecie (m.in. powstanie Stanów Zjednoczonych, Wielka Rewolucja Francuska, okres napoleoński),
  • najważniejsze działania dyplomatyczne okresu przełomu (np. cele i działania mocarstw wobec ziem polskich w końcu XVIII i na początku XIX wieku),
  • kluczowe wydarzenia militarne okresu przełomu – potyczki, bitwy, wojny,
  • węzłowe kwestie społeczne okresu przełomu (przemiany w strukturze społecznej i majątkowej, w świadomości i mentalności ówczesnych społeczeństw),
  • przemiany kulturowe okresu przełomu (np. przemiany edukacyjne, wpływ oświecenia).


Miejsce konferencji: Gdańsk, Uniwersytet Gdański.
Język konferencji: polski, angielski, niemiecki, rosyjski.
Publikacja materiałów pokonferencyjnych: Organizatorzy zapewniają publikację pozytywnie zrecenzowanych materiałów pokonferencyjnych.
Planowany termin wydania monografii pokonferencyjnej zaplanowano na rok 2017 – w dwusetną rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki.

Zgłoszenia na konferencję można przesyłać do dnia 15 września 2016 roku na adres e-mailowy konferencji konferencjakosciuszkowska@ug.edu.pl

Więcej informacji znajdą państwo w załączonych materiałach oraz na stronie internetowej konferencji: http://www.konferencjakosciuszkowska.ug.edu.pl

Załączniki

Tagi: