Rodzina i prawo

4-5 kwietnia 2017 r., Bydgoszcz

Wydział Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową "Rodzina i Prawo". Jej celem jest interdyscyplinarny - w obrębie nauk prawnych - namysł nad regulacjami prawnymi dotyczącymi rodziny - tak w perspektywie de lege lata, jak i de lege ferenda. Chodzi o uchwycenie jak najszerszej płaszczyzny odniesień prawa do rodziny w poszczególnych jego dziedzinach – w prawie:

 •     konstytucyjnym,
 •     cywilnym,
 •     rodzinnym,
 •     karnym,
 •     pracy,
 •     zabezpieczenia społecznego,
 •     finansowym,
 •     administracyjnym,
 •     międzynarodowym,
 •     europejskim
 •     i innych.

Ufamy, że tak szeroko zakreślony jej zakres po pierwsze sprawi zainteresowanie Państwa tym naukowym przedsięwzięciem, a po drugie, że pozwoli na kompleksowe obrady nad relacją rodzina i prawo. Efektem konferencji ma być monografia (4pkt.).

Więcej informacji na stronie:

http://www.rodzinaiprawo.ukw.edu.pl

Tagi: