Region a kultura

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Region a kultura”, 29 września 2017r., Bełchatów

Miejsce konferencji: Muzeum Regionalne , ul. Rodziny Hellwigów 11, 97-400 Bełchatów.

Niniejsza Konferencja odbywa  się pod patronatami:

- Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie,

- Bezpłatnych Liceów i Szkół Policealnych „COSINUS PLUS” w Bełchatowie,

- Muzeum Regionalnego w Bełchatowie,

- Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Bełchatowie,

 - PTH Koło w Bełchatowie,

- Koła Naukowego Historyków Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego

Konferencja poświęcona jest zagadnieniom regionu w dyskursie szeroko rozumianych nauk humanistycznych i społecznych.

Jedna z sekcji konferencji będzie poświęcona zagadnieniom funkcjonowania instytucji kultury, dlatego zachęcamy gorąco do nadsyłania propozycji wystąpień przez pracowników tychże instytucji, którzy wykonując czynności w tym obrębie, najlepiej znacie bolączki i problemy występujące przy realizacji zadań państwowych w zakresie upowszechniania i organizowania kultury.

W ramach tak sformułowanego tematu REGION a KULTURA proponujemy podjąć dyskusję nad następującymi problemami:

- „Jest się takim, jak miejsce, w którym się jest” – rola miejsca zamieszkania w życiu człowieka, 

- kultura i region- wzajemne zależności i uwarunkowania, 

- religia a kultura, 

- toponimia regionu - ujęcia onomastyczne,

- region w piśmiennictwie,

- fascynacja „ojczyzną” w literaturze polskiej i obcej od średniowieczna do współczesności,

- literackie obrazy ojczyzny,

- regionalna publicystyka,

- prawo jako tekst kultury,

- prawne aspekty funkcjonowania kultury w jednostkach samorządowych i terytorialnych.

Powyższe propozycje nie wyczerpują tematu Konferencji, są jedynie przykładowymi tematami wystąpień.

Planowany czas prezentacji referatu: ok.15 minut. Język konferencji: polski, angielski.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne i obejmuje udział w wykładach konferencji,

przerwach kawowych. Każdy z uczestników na życzenie otrzymuje zaświadczenie o udziale czynnym lub biernym w Konferencji. Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenie prosimy przesyłać drogą mailową na adres: regionwkulturze@poczta.fm do dnia 20.września 2017r.

Kontakt: mgr Marzena Żemejda, e-mail: m.zemejda@poczta.fm , tel. 505069701

Formularz zgłoszenia:

https://drive.google.com/open?id=0B8ugSf37uryWNlN2TkItSmwwRkE

Załączniki

Tagi: