Praca dla badacza terenowego - projekt MEK

Sto lat!

Zdrowia!

Oby ci się rodziła kapusta i groch!

A niech cię gęś…

Czy te słowa jeszcze coś znaczą? Jakie scenariusze im towarzyszą? Dlaczego internauci tworzą memy z okazji urodzin Trumpa?

Muzeum Etnograficzne w Krakowie rozpoczyna realizację projektu badawczego dotyczącego praktyk kulturowych związanych z życzeniami. Zaintrygowani współczesnymi wcieleniami dawnych zwyczajów, chcemy wziąć pod lupę konteksty życzeń i odsłonić kryjącą się za nimi tkankę kultury.

I nie są to tylko nasze pobożne życzenia…

W projekcie zaplanowaliśmy: badania, publikacje dla dorosłych i dzieci oraz działania warsztatowe.

Moduł badawczy, do którego współtworzenia zapraszamy, realizowany będzie przez zespół liczący sześć osób. Jego głównym celem jest identyfikacja różnych współczesnych wymiarów fenomenu życzeń. Podstawą metodologiczną zaplanowanych badań jest teoria ugruntowana. Pozyskane dane ujawnić mają zjawisko życzeń od strony doświadczających je jednostek, a nie wcześniej przyjętych aksjomatów. W trakcie wywiadów badaczki i badacze będą obserwować i analizować nie tylko treść wypowiedzi, ale również przebieg rozmowy, w której świadomość rozmówcy dojrzewa, przekierowuje się na nowe wątki, a inne pomija. W trakcie badań zespół wspólnie wyodrębni sześć tematów szczegółowych, które następnie zostaną opracowane i zaprezentowane w publikacji naukowej (każda z badaczek i badaczy będzie miała okazję samodzielnie poprowadzić i zinterpretować jeden z tematów).

Zakres zadań:

Badaczki i badacze będą zobowiązani do prowadzenia dokumentacji procesu badawczego (kwerendy, wywiady, obserwacje uczestniczące, notatki terenowe), uczestnictwa w spotkaniach zespołu badawczego oraz przygotowania tekstu prezentującego oraz interpretującego wyniki badań przeprowadzonych w projekcie. Teksty te zamieszczone zostaną w recenzowanej publikacji naukowej, udostępnionej on-line na wolnej licencji.

Badania zostały podzielone na 4 etapy:

1. przygotowanie do badań, w tym kwerendy w wybranych muzeach (wrzesień-grudzień 2017),

2. przeprowadzenie ok. 14 wywiadów; sporządzenie dokumentacji; wyodrębnienie szczegółowych tematów badawczych (styczeń-lipiec 2018),

3. przeprowadzenie ok. 15 wywiadów i obserwacji uczestniczących; sporządzenie dokumentacji (sierpień 2018 – czerwiec 2019),

4. przygotowanie tekstu naukowego (lipiec – grudzień 2019).

Badania przeprowadzone zostaną na terenie Małopolski.

Wymagania:

- wyższe wykształcenie (preferowane kierunki: etnologia i socjologia);

- doświadczenie w realizacji badań terenowych z zakresu etnologii, antropologii, socjologii lub dziedzin pokrewnych;

- samodzielność, kreatywność i odpowiedzialność za powierzone zadania.

Wymagane dokumenty formalne:

- życiorys (CV)

Oferujemy:

- za przeprowadzenie badań oraz sporządzenie raportu końcowego przewidujemy wynagrodzenie.

Dokumenty aplikacyjne: CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać drogą elektroniczną na adres: bujnowska@etnomuzeum.eu lub osobiście w sekretariacie Muzeum: ul. Krakowska 46, w terminie do 25 sierpnia 2017 r.

Skontaktujemy się z wybranymi osobami, które zaproszone zostaną na rozmowę kwalifikacyjną w pierwszej połowie września 2017 r.

Projekt Życzenia. Niematerialne dziedzictwo Małopolski zawarte w obyczajach pielęgnujących więzi międzyludzkie – badania, publikacje, edukacja, realizowany przez Muzeum Etnograficzne im. S. Udzieli w Krakowie, dofinansowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020