Nawiedzone miejsca

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Nawiedzone Miejsca

Katowice, 17-18.10.2016


Miejsca pamięci (lieux de mémoirex) i motyw nawiedzenia teraźniejszości przez przeszłość przynależą w równej mierze do poetyki realistycznej, znajdującej swą reprezentację w literaturze świadectwa, jak i fantastycznej, kreującej świat widm i monstrów, obserwujących rzeczywistość zza zasłony irrealności. Wyłaniający się z ekranu telewizora Spielbergowski duch (w maszynie) czy inkorporacja figury zombie do przepracowania traumy Holokaustu u Ostachowicza przynależą z tej perspektywy do tej samej tradycji intelektualnej – którą polska tradycja badawcza niepotrzebnie dzieli, zajęta utrwalaniem dychotomii między tzw. kulturą wysoką a popularną. Mając to na uwadze, organizatorzy ogólnopolskiej konferencji naukowej Nawiedzone miejsca – Instytut Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego we współpracy z Ośrodkiem Badawczym Facta Ficta – pragnęliby zachęcić Państwa do zgłębienia zjawisk hauntologii, widmowości, nawiedzenia i postpamięci w literaturze, kulturze i nowych mediach, w tym także (choć nie wyłącznie!) zagadnień:

 • piętna historii: nawiedzonego miejsca w ujęciu historycznym (miejsca bitew, kaźni, egzekucji, katastrof etc.);
 • nawiedzonych miast i domów;
 • nawiedzonych miejsc (szpitale psychiatryczne, statki, lasy, zamki etc.);
 • miast nawiedzanych przez przeszłość (postpamięć, lieux de mémoire);
 • miejsc naznaczonych i przeklętych (cmentarze, drzewa wisielców, uroczyska etc.);
 • egzorcyzmowania historii: toposów złego miejsca;
 • spirytyzmu i mediumizmu;
 • nawiedzonych mediów i widmowej medialności (np. cyberpunkowe wyobrażenia ducha w maszynie);
 • filozofii widmowości: hauntologii i widmontologii.


Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres nawiedzonemiejsca2016@gmail.com mija 20 września 2016 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.


Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 350 zł, którą należało będzie uiścić najpóźniej do 10 października 2016 r. Ośrodek Badawczy Facta Ficta przewiduje grant zwalniający z opłaty konferencyjnej (registration fee waiver). Warunki otrzymania grantu opisane są w regulaminie na stronie: factaficta.org/granty

Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii Dyskursy gier wideo w serii „Perspektywy Ponowoczesności” (udostępnionej w Centrum Otwartej Nauki na licencji CC BY 4.0) lub numerów monograficznych punktowanych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z organizatorami.

Więcej informacji: nawiedzonemiejsca.wordpress.com

Załączniki

Tagi: