Etno w oku

Etno w oku - konkurs fotografii etnograficznej

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie fotografii etnograficznej.
Wyłonione prace będą prezentowane w ramach cyklu wystaw "Etno w oku"
projektu Pracownia Koszykowa.

Fotografia etnograficzna jest nurtem szczególnie ciekawym, ze względu na
to, że nie poddaje się łatwo zdefiniowaniu. Sytuuje się gdzieś pomiędzy
fotografią dokumentalną i artystyczną. Z jednej strony bywa suchym, dążącym
do obiektywizacji narzędziem antropologów, z drugiej wpisuje się wyraźnie w
różne nurty estetyczne fotografii - takie jak reportaż i fotografia
portretowa - i operuje jej środkami artystycznego wyrazu.

Konkurs ma na celu zebranie i zestawienie ze sobą rozmaitych spojrzeń,
metod pracy i punktów widzenia zawartych w zdjęciach etnografów. Chcemy
znaleźć odpowiedź na pytanie: jak pracują obrazem współcześni antropolodzy
kultury? O czym i w jaki sposób opowiadają swoimi zdjęciami, nie mogąc w
pełni przełożyć złożonej rzeczywistości na język pisany? Wyłonione w
konkursie najciekawsze prace zostaną zaprezentowane w cyklu wystaw w
Pracowni Duży Pokój. To pierwsza taka próba zebrania w jednym miejscu
różnorodności antropologicznego patrzenia.

W jury konkursu zasiądą antropolodzy kulturowi, artyści i fotografowie: dr
Sławomir Sikora z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW,
specjalista od antropologii wizualnej, Klara Kopcińska (artystka wizualna i
animatorka kultury), Klara Keler, fotograf oraz Anna Chlebicka
(antropolożka, koordynatorka projektu "Pracownia Koszykowa").

Pula nagród wynosi 1000 PLN dla autorów prac, które zajmą pierwsze miejsce
w każdej kategorii. Pozostałe nagrodzone prace zostaną wydrukowane i
zaprezentowane w czasie wystaw w Pracowni Duży Pokój.

Zasady konkursu:
1. Zdjęcia prosimy nadsyłać na następujące kategorie konkursowe:
* Ludzie i rzeczy
* Przestrzeń jako kontekst
* Ja w terenie
* Inaczej o innym

2. Nadesłane zdjęcia muszą być opatrzone krótkim antropologicznym
komentarzem. Zdjęcia nadesłane bez komentarza nie będą brane pod uwagę w
konkursie.

3. Do każdej kategorii jeden autor może zgłosić jedną pracę. Przez jedną
pracę rozumiane jest pojedyncze zdjęcie lub cykl złożony z pięciu zdjęć.

4. Zdjęcia należy nadsyłać w formacie .tif, .png lub .jpg w profilu
kolorystycznym RGB. Minimalne wymiary zdjęcia to 2000px po dłuższym boku i
rozdzielczość 250dpi.

5. Zdjęcia należy nadsyłać na adres pracowniakoszykowa@gmail.com w
następujących terminach:
* Zgłoszenia do wszystkich kategorii - do 15.09.2013
* Zgłoszenia do dwóch ostatnich kategorii - do 15.10.2013

6. Przewidywane orientacyjne terminy wystaw:
* 15-31 października 2013
* 1-15 listopada 2013
* 13-30 listopada 2013
* 1-15 grudnia 2013

Konkurs jest organizowany w ramach projektu "Pracownia Koszykowa"
finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Projekt
realizujemy we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej
UW. Lokal przy ul. Koszykowej 24 jest wykorzystywany na cele kulturalne
dzięki pomocy Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
--
Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna"
Pracownia Duży Pokój
ul. Koszykowa 24/12