Czas snu (Fotoesej)

Fragment

Zabawna to koincydencja, że wystawa Stana Barańskiego, która była prezentowana w „Pierwszym Lokalu na Stolarskiej” w Krakowie, nazywa się „Blue Gum Dream”, skoro dzieła na niej prezentowane powstały w Australii, której naczelnym mitem dla większości rdzennej ludności jest „czas snu”. „Czas snu” – to praczas, z którego narodził się świat. Dla wierzeń Aborygenów charakterystyczne jest to, że „czas snu” trwa nadal i jest równoległą metafizyczną rzeczywistością - w tym sensie kreacja świata nigdy się nie zakończyła, życie zaś codzienne rdzennych mieszkańców Australii było permanentnie liminalne.