Husytyzm, reformacja, Kościół

Postać Jana Husa, dzięki męczeńskiej śmierci poniesionej z rąk Kościoła i Habsburgów, stała się czeskim symbolem narodowym. Odtąd czeskie "my" krystalizowało się w opozycji do Kościoła i katolickich Habsburgów. Osoba reformatora zmobilizowała wszystkie warstwy,  zarówno arystokrację, jak i chłopów, rzemieślników oraz intelektualistów uniwersyteckich.