La Frontera, czyli opowieści o „końcu świata”

18 wrz. 2014

Autorka eseju podejmuje temat wpływu granicy między Meksykiem a USA na życie tamtejszej ludności, szczególnie Meksykanów. Refleksje o przemianach kultury i zachowań społecznych powodowanych postawieniem muru opiera na własnym doświadczeniu, uczestnictwie, bezpośrednich obserwacjach, rozmowach z mieszkańcami Mexicali oraz Tijuany. Autorka pokazuje jak starania o możliwość przekroczenia granicy stają się narzędziem stratyfikacji społecznej oraz jak przyczyniają się one do utrzymania nierówności społecznych.

Abstract

La Frontera, or a story about "the end of the world"

The author of the essay explores the implications of Mexican – American border on the life of local communities, especially Mexican ones. Thoughts about the changes of the culture and social behavior caused by the raising of the border wall are based on author’s personal experiences, participations, observations and conversations with the citizens of Mexicala and Tijuana. Author shows how the efforts made to cross the border are becoming the tool of social stratification and how they preserve the social inequalities.