Jan Barański

Urodzony w 1990 roku, etnolog, absolwent Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Obecnie doktorant Akademii Ignatianum w Krakowie. Jego zainteresowania badawcze to antropologia codzienności, kultura popularna i antropologia sportu. Z zawodu barista, z pasji pisarz i piłkarz.

2 (12) 2008

Od 12. numeru w „Barbarzyńcy” zaczęły pojawiać się antropologicznie zaprawione wywiady (w tym numerze aż 2).

1 (11) 2008

11. numer pisma był pierwszym stworzonym przez nowy skład redakcyjny pod przewodnictwem Marcina Bartoszka. Na okładce pojawiła się pieczęć z napisem REAKTYWACJA.

1 (10) 2005

10. numer „Barbarzyńcy” był numerem jubileuszowym, a zarazem ostatnim w pierwszym założycielskim składzie redakcyjnym - później nastąpiła ponaddwuletnia przerwa w wydawaniu pisma.

1 (9) 2003

Między historią a legendą, czyli zawartość 9 numeru.