Call For Papers: Wobec rewolucji

Sprawdź, nad czym pracuje obecnie redakcja "Barbarzyńcy". Poza artykułami naukowymi czekamy także na  m.in. eseje, wywiady, recenzje, informacje o projektach antropologicznych. 

Wobec rewolucji

Rewolucje kulturowe, konflikty idei, zderzenia cywilizacji, wojny światów... Oddolne, indywidualne, ale i te przynoszące szeroki oddźwięk społeczny, prowadzące do przewrotów, zmian systemowych, nieoczekiwanych rozwiązań, a czasem i wojen. W ostatnich latach intensywnie zachodzące zmiany obserwujemy na różnych płaszczyznach: zarówno w życiu polityczno-społecznym, w kulturze, klimacie, nauce, jak i w codzienności. Przyczyniła się do tego w znacznym stopniu pandemia Sars-Covid-2. Jeśli do tego dodać protesty związane z kryzysem klimatycznym, prawami kobiet, mniejszości czy rosnący w siłę ruch przeciwko szczepieniom, to 2020 rok jawi się jako rok rewolucji.

Intensywne, wydarzające się niemal naocznie zmiany kulturowe od zawsze przyciągały badaczki i badaczy społecznych. Nie inaczej jest dzisiaj. Dlatego "Barbarzyńca", ciekawy Waszych antropologicznych obserwacji, postanowił na swoich łamach stworzyć przestrzeń do refleksji wokół obszarów protestu, zmiany, rewolucji.

W naszej Redakcji wyłoniły się następujące obszary tematyczne: zmiany klimatyczne i ich recepcja społeczna, zmiany społeczne i systemowe, protesty społeczne (np. Strajk Kobiet; Black Lives Matter; protesty pracownicze; związane z pandemią: wprowadzaniem obostrzeń, ruchy przeciwko szczepieniom; protesty mniejszości), wreszcie zmiany w paradygmatach i rewolucja w tworzeniu antropologii. Jednocześnie podkreślamy, że jesteśmy też otwarci na Wasze pomysły!

Zapraszamy do nadsyłania tekstów naukowych i popularnych z obszaru etnologii, antropologii kulturowej, kulturoznawstwa, socjologii w języku polskim i angielskim na adres: redakcja@barbarzynca.org do 31.10.2021 roku. Wymogi redakcyjne znajdziecie w zakładce "Przyślij tekst".