Młoda Antropologia

Staraniami Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Polskiego Instytutu Antropologii, Komitetu Nauk Etnologicznych PAN i Komisji Etnograficzna PAU zawiązana została współpraca pod hasłem "Młodej Antropologii". 

Jej celem jest "szerzenie idei edukacji otwierającej, wspieranie, promowanie oraz rozwijanie zainteresowań badawczych młodych adeptów i adeptek antropologii, którzy współtworząc jej aktualne oblicze, projektują horyzonty naszej dyscypliny – wyznaczają tym samym ścieżki rozwoju antropologii w przyszłości".

Pierwsza inicjatywa kooperacji to ogłoszenie I edycji Konkursu im. Zofii Sokolewicz na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk etnologicznych i najlepszą pracę magisterską z zakresu etnologii i antropologii społeczno-kulturowej. Kolejnym planowanym działaniem jest reaktywacja w 2022 roku Międzywydziałowych Obozów Etnograficznych. 

Z pełną treścią ogłoszenia można zapoznać się tym miejscu: https://ptl.info.pl/380 .