#ethnologyisadiscipline

http://ptl.info.pl/aktualnosci/314,Etnologia-jest-dyscyplina.html

"ETNOLOGIA JEST DYSCYPLINĄ!

Szanowni Państwo,

Decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2018 roku etnologia została wykreślona z wykazu dyscyplin naukowych. Jako Towarzystwo istniejące od 9 lutego 1895 roku dokumentujemy, rozwijamy i krzewimy wiedzę o historycznych i współczesnych kulturach świata, w tym o formach kultur ludowych, nieelitarnych i popularnych. Upowszechniamy idee tolerancji i edukacji międzykulturowej. 

Kontynuujemy osiągnięcia z zakresu ludoznawstwa, etnografii i folklorystyki, rozwijamy twórczo wiedzę wytworzoną przez nie w przeszłości zgromadzoną przez lata trwania tych dziedzin, a także kapitał symboliczny wypracowywany w ramach etnologii, antropologii kulturowej i społecznej. Naszym celem jest konsolidacja środowiska naukowego oraz kontynuowanie dzieła naszych poprzedniczek i poprzedników, dbanie o jak najwyższy poziom prowadzonych przez nas badań naukowych i jak najszersze upowszechnianie ich wyników. Ponieważ nasza praca zawodowa i pasja społecznikowska są potwierdzeniem tego, że etnologia jest dyscypliną, w 2020 roku w 125-lecie powstania PTL rozpoczynamy akcję społeczną o charakterze informacyjnym. 

Zachęcamy wszystkich do organizowania spotkań, konferencji, warsztatów, wystaw, akcji w mediach społecznościowych, których celem będzie pokazywanie bogatego dorobku nas – przedstawicielek i przedstawicieli etnologii – oraz do zamieszczania w przestrzeni publicznej informacji z wykorzystaniem zaproponowanej przez nas grafiki, przygotowanej w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej (pliki do pobrania poniżej).

Z serdecznymi życzeniami sukcesów w Nowym Roku

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego"

Na stronie internetowej Towarzystwa zostały zamieszczone grafiki związane z akcją, możliwe do pobrania i udostępniania.