Jacek Skrzypek

Urodzony w 1989 roku, antropolog kulturowy, doktorant w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obszarami jego zainteresowań są: badania nad kulturowym aspektem oddziaływania nowych technologii komunikacyjnych, pamięć kulturowa, kultura popularna, światopoglądy niereligijne. Aktualnie pracuje nad rozprawą doktorską poświęconą polskiemu środowisku ateistycznemu.

1 (6) 2000

Antropologia w korporacji oraz Internecie: szósty numer "Barbarzyńcy".

Numer niedostępny w sprzedaży archiwalnej.

3-4 (4-5) 1999

Numer ten,  tworzony przez etnologów, filologów, teatrologów, kulturoznawców, filmoznawców, archelogów, teologów i filozofów, przede wszystkim dotyka zagadnień przynależności etnicznej i narod

1 (1) 1998

Pierwszy, legendarny, niskonakładowy numer „Barbarzyńcy” to dziś dostępny jedynie w niektórych bibliotekach i prywatnych księgozbiorach biały kruk.