Wschód

Fragment

Tytułowy Wschód staje się przestrzenią, w której przeszłość krzyżuje się z przyszłością, a to, co inne, z tym, co oswojone.

Artykuł stanowi próbę nowego odczytania traktatu politycznego Kolęda moskiewska napisanego przez Pawła Palczowskiego w XVII wieku. Autor stara się zaprezentować ówczesne relacje polsko-rosyjskie. wykorzystując narzędzia i koncepcje teoretyczne wypracowane na gruncie marksizmu oraz teorii poskolonialnej.