muzeum etnograficzne

Fragment

Czym jest „Etno-projekt”? Rodzajem warsztatów, inspirującą podróżą etnograficzną, spotkaniem osób o różnych specjalizacjach

Pełny tekst

Muzeum zmieniło typowe oglądanie ekspozycji w doświadczanie przedmiotu.

Pełny tekst

Andrzej Kramarz
Rzeczy

Muzeum Etnograficzne w Krakowie
Kraków 2008