lokalność

Fragment

Celem artykułu jest refleksja nad rezultatami projektu kolekcjonersko-warsztatowego inspirowanego regionalnym rękodziełem ludowym z Małopolski i Podkarpacia.

Fragment

Na przykładzie pasterstwa podhalańskiego autorka artykułu przedstawia, jak definiowanie tradycji przez instytucje tworzące regulacje dotyczące tradycyjności wpływa na życie ludzi, których one dotyczą, a którzy konceptualizują ją w odmienny sposób.

Fragment

Autorka porównuje teoretyczne założenia związane z procesualno-kontekstualną redefinicją lokalności ze swoimi obserwacjami z badań terenowych wśród instytucji kulturalnych z Tykocina na Podlasiu.