Paweł Kamiński

Ur. w 1978 r. we Wrocławiu. Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunków filologia angielska oraz filozofia – komunikacja społeczna, jak również podyplomowych studiów psychologii w biznesie przy Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Obecnie jest studentem studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych UWr. Jego zainteresowania skupiają się wokół filozofii nauki (szczególnie filozoficznych konsekwencji współczesnych nieklasycznych teorii naukowych), filozofii umysłu (relacja umysł – materia to planowany temat doktoratu) oraz szeroko rozumianego języka, w którym zanurzone jest nasze spekulatywne myślenie.

1 (23) 2018

Numer zatytułowany „Etnograficzny konkret” stanowi w większości zbiór tekstów wygłoszonych podczas X Międzyuczelnianej Konferencji Antropologicznej: Etnograficzny konkret – materialność i doświadcz

1 (22) 2016/17

W numerze pt. „Hejterstwo/Krytycyzm” znajdziecie 8 artykułów naukowych dotyczących różnych form zjawiska określanego mianem „hejtu”, a także relacji pomiędzy hejtem a krytycyzmem.

1 (21) 2015

Przewidywanie przyszłości to 12 artykułów naukowych, 2 wywiady, 2 fotoeseje i inne teksty.

1 (20) 2014

Oto najnowszy numer: 190 stron, ponad 70 ilustracji, po 9 artykułów naukowych i recenzji, a także 2 wywiady.

1 (19) 2013

Długo oczekiwany, opasły i dopieszczony numer – nareszcie on-line!