Marek M. Berezowski

Urodzony w 1983 roku w Warszawie, fotograf i antropolog kultury. Doktorant w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent fotografii Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi oraz etnologii na Uniwersytecie Warszawskim. Współpracuje z Agencją Fotograficzną Reporter. Laureat konkursów prasowych BZ WBK Press Foto 2014 i 2016, Newsreportaż 2008. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, programu „Młoda Polska” Narodowego Centrum Kultury w 2016 roku. Jego prace prezentowane były m.in. podczas Miesiąca Fotografii w Los Angeles, Festiwalu The Boutographies – Rencontres Photographiques w Montpellier oraz Territoire en images festival w Paryżu. Preferuje długoterminowe projekty dokumentalne, nad którymi pracował m.in. w Chinach, Rosji, Polsce („Citymorphosis” – na temat globalnych miast), Kosowie („Little Bosnia” – na temat wieloetnicznej dzielicy), Ukrainie („Mariupol” – na temat miasta w pobliżu linii frontu).

2 (12) 2008

Od 12. numeru w „Barbarzyńcy” zaczęły pojawiać się antropologicznie zaprawione wywiady (w tym numerze aż 2).

1 (11) 2008

11. numer pisma był pierwszym stworzonym przez nowy skład redakcyjny pod przewodnictwem Marcina Bartoszka. Na okładce pojawiła się pieczęć z napisem REAKTYWACJA.

1 (10) 2005

10. numer „Barbarzyńcy” był numerem jubileuszowym, a zarazem ostatnim w pierwszym założycielskim składzie redakcyjnym - później nastąpiła ponaddwuletnia przerwa w wydawaniu pisma.

1 (9) 2003

Między historią a legendą, czyli zawartość 9 numeru.