Izabela Paszko

Urodzona w 1992 roku, absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie badaczka w Institut für Zeitgeschichte w Monachium oraz doktorantka Ludwig-Maximilians-Universität (również w Monachium). Interesuje się niematerialnym dziedzictwem kulturowym oraz muzealnictwem.

1 (6) 2000

Antropologia w korporacji oraz Internecie: szósty numer "Barbarzyńcy".

Numer niedostępny w sprzedaży archiwalnej.

3-4 (4-5) 1999

Numer ten,  tworzony przez etnologów, filologów, teatrologów, kulturoznawców, filmoznawców, archelogów, teologów i filozofów, przede wszystkim dotyka zagadnień przynależności etnicznej i narod

1 (1) 1998

Pierwszy, legendarny, niskonakładowy numer „Barbarzyńcy” to dziś dostępny jedynie w niektórych bibliotekach i prywatnych księgozbiorach biały kruk.