Skanseny.net

Skanseny.net to portal internetowy przeznaczony dla wszystkich interesujących się tradycją, etnografią, architekturą i sztuką ludową, a także tych, co lubią podróżować. Tworzy go Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna.
Naszym celem jest popularyzacja polskiej kultury ludowej i dziedzictwa kulturowego, cyfryzacja zasobów kultury i ich powszechne udostępnianie. Chcemy również promować polskie skanseny.
Na łamach strony internetowej www.skanseny.net prezentujemy wszystkie polskie skanseny. Są tam opisy 60 placówek muzealnych wraz z informacjami praktycznymi, a także 4500 fotografii. Zdjęcia są bezpłatnie udostępniane zainteresowanym osobom i instytucjom w ramach licencji Creative Commons 2.5. Strona jest dwujęzyczna.

Na stronie znajduje się również dział „Wydarzenia”, na którym umieszczamy na bieżąco informacje o wszystkich działaniach kulturalnych i edukacyjnych podejmowanych przez polskie muzea na wolnym powietrzu. Jesteśmy w stałym kontakcie z działami promocji poszczególnych placówek.

Strona jest również dostępna w języku angielskim, dzięki czemu wiedza na temat polskiego dziedzictwa kulturowego – tradycyjnej architektury drewnianej – będzie dostępna także anglojęzycznym użytkownikom Internetu z całego świata.

Zapraszamy na www.skanseny.net

Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dodaj zdjęcie!

Uwalniaj muzea razem z nami!

Byłeś w skansenie? Widziałeś coś ciekawego? Sfotografowałeś coś?

Wrzuć swoje zdjęcia na SKANSENY.NET! Zostań współtwórcą największej bazy fotograficznej wolnodostępnych zdjęć z polskich muzeów. 

To proste:

1. Wejdź na www.skanseny.net;
2. Wybierz zakładkę „Dodaj zdjęcie”;
3. Przeczytaj regulamin;
4. Załącz zdjęcie;
5. Dodaj opis;
6. Zatwierdź;

Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie skanseny.net są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-NC-SA 3.0).
Dodając zdjęcia – uwalniasz kulturę!

Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna