Lokalność

LOKALNOŚĆ. Ogłaszamy nabór na krótkie formy od numeru dotyczącego "lokalności". Interesują nas: wywiady, recenzje, informacje o projektach, opisy akcji czy działań aktualnie podejmowanych przez organizacje. Zależy Nam na umiejętnym połączeniu informacji z antropologiczną refleksją. Liczymy, że materiały te będą nie tylko korespondować ze wskazanym tematem wiodącym, lecz także pokażą, co można zrobić z etnologią i antropologią kulturową poza uniwersytetem. Deadline: 30.11.2014 r.

 

Autor fotografii: Michał Kopek