Hejterstwo / krytycyzm

(CALL FOR PAPERS)

„Zatrudnię hejtera, koniecznie doświadczonego, który ma za sobą pisanie obraźliwych komentarzy na portalach publicznych, ot tak bez powodu. Wymagania: wymienione wyżej doświadczenia, wrogość do świata, dyspozycyjność. Praca w zespole wykwalifikowanych w tej branży ludzi, umowa o pracę, wynagrodzenie 9,80 netto/h”. To jeden z wpisów zamieszczonych w Internecie. Wyśmiewa postawę obelżywego czepialstwa uprawianego przez anonimowych użytkowników sieci.

Hejterstwo zatem kojarzy się przede wszystkim z przejawami nieuzasadnionej agresji, złośliwości i nienawiści obserwowanymi w wirtualnym świecie. Pojęcie to coraz częściej pojawia się jednak w codziennym użyciu, odnoszone do jakiejkolwiek krytyki. Przez to zaciera się granica pomiędzy społecznie akceptowalną formą krytyki, a tą już uznawaną za obraźliwą. Na wyrazistości traci postawa krytyczna, a w debacie publicznej coraz trudniej określić, czym miałyby się różnić od krytykanctwa czy pieniactwa. Hejterstwo traktowane jako nowa obyczajowość (a może odmiana staroświeckiego chamstwa), łączy w sobie akty przemocy, rozmyślne łamanie i naginanie reguł, czy wreszcie czerpanie „zakazanej” przyjemności.

Pytanie, czy jego przejawy widoczne są również w dyskursie naukowym, organizowanym przez krytycyzm myślenia, sztukę dowodzenia i argumentowanie? Warto rozważyć, czy hejterstwo w tym obszarze nie stanowi metafory dogodnej do opisu praktyk i zjawisk życia naukowego, strategii prowadzenia sporów i dyskusji. Mamy bowiem w nauce do czynienia nie tylko z rozlicznymi dyskursami i teoriami krytycznymi (za które może uchodzić sama antropologia traktowana jako ironiczna refleksja), lecz przede wszystkim z ludźmi o różnych temperamentach i osobowościach, nieraz nastawionych buntowniczo, outsidersko.

Wobec powyższego, jako przedmiot refleksji proponujemy: skalę zjawiska, jego przejawy, fenomen trwania, przekształcenia, dające się obserwować formy w życiu społecznym, politycznym, kulturowym oraz naukowym, a także znaczenie i skutki. Do 13 kwietnia 2014 roku oczekujemy na artykuły podejmujące tematykę szeroko rozumianej krytyki, postawy krytycznej i hejterstwa. Haters gonna hate.

Wytyczne dla autorów znajdują się tutaj.

Ponadto, Redakcja prowadzi stały, całoroczny nabór tekstów niezwiązanych tematycznie z ogłaszanym CFP.