stigmatization

Fragment

Bezdomność naraża na stygmatyzowanie (posługując się terminologią Ervinga Goffmana). Kategoria stygmatu wiąże się z wykluczeniem. Bezdomność wymieniana jest jako jeden z przejawów wykluczenia i marginalizacji społecznej.