podróżowanie

Fragment

Tytułowy Wschód staje się przestrzenią, w której przeszłość krzyżuje się z przyszłością, a to, co inne, z tym, co oswojone.

Zmieniające się powody, dla których podróż była podejmowana, wpływały na cel tej podróży. Każda epoka kreowała listę celów najbardziej pożądanych.