identity

Fragment

W ramach narracji krytycznych postać Zygmunta Baumana funkcjonuje jako archetypowy „inny”, skupując w sobie kilka wymiarów obcości. Rodzajem obcości o fundamentalnym znaczeniu jest obcość „historyczna” (innymi słowy zbiór wyobrażeń o „komunizmie” i „PRL”).

Fragment

W rozmowach Violki Kuś (Live) z CleverBotem (Clev) możemy zobaczyć coś w rodzaju papierka lakmusowego przykładanego do otaczającej nas rzeczywistości.

Fragment

Cleverbot jako program budujący swoją wiedzę na podstawie odbytych rozmów z internautami stanowi bogate źródło informacji, jest swoistym emulatorem międzyludzkich relacji, zbiorem poglądów i zapisem kondycji psychofizycznej współczesnego człowieka.