W kulturze dotyku? Dotyk i jego reprezentacje w tekstach kultury

Serdecznie zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz wszystkich zainteresowanych tematem do uczestnictwa w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "W kulturze dotyku? Dotyk i jego reprezentacje w tekstach kultury", która odbędzie się w dniach 28-29 września 2015 r. na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zmysł dotyku odgrywa coraz ważniejszą rolę we współczesnym świecie. Staje się kluczową formą budowania już nie tyle relacji z ludźmi, co raczej z rzeczami. Dynamicznie rozwijające się nowe technologie wyraźnie dowartościowują ten zmysł. Smartfony, tablety, monitory, dotykowe "przyciski" to przykłady urządzeń, z którymi mamy na co dzień do czynienia i które bazują na dotyku właśnie.

Organizatorzy pragną zachęcić uczestników do zmierzenia się z pytaniem, na ile rosnąca waloryzacja dotyku prowadzi do faktycznego przeorientowania na mapie zmysłów? Czy dotyk studzi aktywność wzorku, słuchu i powonienia, czy wręcz przeciwnie. Czy możliwa jest synergia zmysłów w sytuacji narastającej roli dotyku.

Interesuje nas również, jaką pozycję zajmuje zmysł dotyk w filozofii, literaturze, sztuce czy nowych mediach i jakie są granice jego przedstawialności. Co faktycznie konstytuuje zmysł dotyku? Jak można go badać i jaką rolę odgrywają w tym procesie afekty, ciało, język i psychiczne więzi. Wreszcie, jak zmienia się percepcja dotyku na przestrzeni wieków i w czym te zmiany się manifestują?

Do dyskusji zapraszamy zarówno literaturoznawców, kulturoznawców, historyków, socjologów, religioznawców, psychologów, jak również innych przedstawicieli nauk humanistycznych, społecznych i ścisłych zainteresowanych problematyką dotyku.

Poniżej zamieszczamy propozycje tematów:

 

Dotyk a nowe technologie

Literackie i artystyczne reprezentacje dotyku

Haptyczność kina

Miejsca dotyku w relacji do innych zmysłów

Performatywność dotyku - dotyk w sztuce performance?

Cyberdotyk

Tabu dotykania a granice dotyku

Psychologiczne ujęcie dotyku

Prawo do dotyku

Filozofia(e) dotyku

Ekspresja afektów w dotyku

Epistemiczność dotyku

Kultura(y) dotyku

Dotyk a prywatność

Terapia dotykiem

Komunikowanie za pomocą dotyku - język ciała 

Kognitywistyczne spojrzenie na dotyk

Substytuty dotyku

Skutki braku dotyku

Dotyk jako narzędzie kształtowania wspólnoty

Dotyk bolesny, dotyk obrzydliwy

Erotyczność dotyku

Biochemia dotyku

Antropologia zmysłów.

 

Zaproponowane zagadnienia nie wyczerpują oczywiście puli możliwych tematów. Zachęcamy więc do formułowania własnych pomysłów ujmujących zmysł dotyku w określonym polu badawczym.

W celu zgłoszenia się na konferencję należy wypełnić formularz znajdujący się w zakładce "REJESTRACJA". Na zgłoszenia czekamy do 28 czerwca 2015 roku.

Po poprawnym wypełnieniu formularza i naciśnięciu przycisku "send" powinien wyświetlić się Państwu komunikat "Success! Your form was sent". W przypadku jakichkolwiek problemów bądź pytań, proszę się z nami kontaktować mailowo: kulturadotyku@gmail.com

http://kulturadotyku.jimdo.com/