Prof. dr hab. Czesław Robotycki (1944–2014)

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o odejściu 19 stycznia naszego wieloletniego opiekuna i mentora, profesora Czesława Robotyckiego.

Większość swojego życia był związany z Uniwersytetem Jagiellońskim. Tu ukończył studia z zakresu etnografii w 1968 r., tu osiem lat później obronił pracę doktorską, aby następnie w 1993 r. uzyskać tytuł doktora habilitowanego. Po otrzymaniu tytułu profesorskiego pełnił przez osiem lat funkcję dyrektora Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ (2000–2008).
Działał z dużym zaangażowaniem jako wykładowca, promotor i recenzent prac dyplomowych, kierownik Zakładu Teorii Muzealnictwa i Dokumentacji Etnograficznej oraz Podyplomowego Studium Muzeologicznego. Wykładał także na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na Uniwersytecie Wrocławskim, w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi, a także Dolnośląskiej Szkole Wyższej.
Należał do wielu gremiów naukowych, m.in. Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, Rady Naukowej Instytutu Sztuki PAN w Warszawie, Rady Muzeum Tatrzańskiego (w 2013 r. został jej przewodniczącym). Był redaktorem serii wydawnictwa UJ Anthropos i przewodniczącym rady programowej serii Cultura. Należał do redakcji kwartalnika „Konteksty”. Pełnił również funkcję prezesa Towarzystwa Przyjaciół „Piwnicy pod Baranami”.
Był autorem licznych artykułów i książek, m.in.: Etnografia wśród nauk humanistycznych, Etnografia wobec kultury współczesnej, Nie wszystko jest oczywiste. W obrębie jego zainteresowań znalazły się zagadnienia mityzacji kultury ludowej i kształtowania tożsamości społecznej. Był znawcą kultur regionalnych Spiszu, Orawy i Karpat. Fascynował się C.K. Galicją. Badał teatr alternatywny i kabaret. Analizował również kulturę popularną.
Rozległa wiedza Profesora budziła respekt, ale nie wywoływała dystansu, bo ponadto był on ciepłym, przystępnym człowiekiem. Zawsze opanowany i pogodny, życzliwy wobec studentów i otwarty na ich inicjatywy, często z nimi żartował – z charakterystycznym błyskiem w oku.

Profesor patronował powstaniu „Barbarzyńcy” oraz Stowarzyszenia Antropologicznego „Archipelagi Kultury”, które uznawało go za swego członka honorowego. Z zapałem popierał rozwój czasopisma i udzielał swojego wsparcia zespołowi redakcyjnemu. Doradzał, inspirował i recenzował artykuły.

Profesor Czesław Robotycki był znaną w Krakowie postacią, stale obecną w życiu kulturalnym i towarzyskim. Będzie nam go ogromnie brakowało. Zapamiętamy go jako uśmiechniętego, pogodnego człowieka.

Rodzinie i bliskim Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Redakcja