Lokalność - teoria i praktyka

VII Międzyuczelniana Konferencja Antropologiczna "Teren w ścisłym tego słowa znaczeniu". Miło nam poinformować, iż wydarzenie swoim patronatem objął "Barbarzyńca"! Konferencja odbędzie się 27  i 28 marca 2014 r. w Poznaniu. Będzie ona okazją do spotkania dla wszystkich tych dla których w praktyce antropologicznej ważne są badania terenowe. Tegoroczny temat przewodni konferencji to zagadnienie lokalności.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia, zasad uczestnictwa w nim i składania tekstów znajdują się na poświęconej mu stronie internetowej:

http://etnouam.blogspot.com/p/viii-mka.html

Serdecznie zapraszamy!