Homo narcoticus - człowiek zażywający

10-11 maja w Sosnowcu odbędzie się 5. Ogólnopolskie Sympozjum Humanistyka w Dialogu z Naukami Przyrodniczymi organizowane przez Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim.


Serdecznie zapraszamy do udziału w piątym już ogólnopolskim sympozjum organizowanym przez Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego. Celem sympozjów jest tworzenie platformy wymiany myśli i doświadczeń młodszych pracowników nauki z dziedzin przyrodniczych, społecznych i humanistycznych. Dotychczasowo odbyły się cztery sympozja, wszystkie zaowocowały redagowanymi publikacjami monograficznymi (w tym dwoma anglojęzycznymi, czwarta publikacja jest obecnie w przygotowaniu). W piątej edycji sympozjum chcemy przyjrzeć się bliżej zjawisku wspomagania się człowieka różnego rodzaju substancjami, które towarzyszy nam niemalże od powstania gatunku. Zapraszamy przedstawicieli reprezentujących różne dziedziny nauki do wspólnych rozważań na ten temat.

Więcej informacji:

https://www.facebook.com/pages/Homo-Narcoticus/407493469337701?ref=stream