Debaty SiR: Literatura przyszłości

Debaty SiR: Literatura przyszłości

O przyszłości literatury w Słowach i Rzeczach

Historia humanistyki jest również, a może przede wszystkim, historią debat. Dlatego redakcja magazynu humanistycznego Słowa i Rzeczy (www.slowairzeczy.pl) zdecydowała się na zorganizowanie cyklu dyskusji, w których na równych prawach studenci, pracownicy naukowi, a także specjaliści pozainstytucjonalni będą mogli przedstawiać swój punkt widzenia, wymieniać opinię, ripostować. Podejmowane będą tematy aktualne i bliskie każdemu humaniście, tak, aby i uczestnictwo, i śledzenie debat było satysfakcjonujące.

Pierwsza debata poświęcona jest kwestiom związanym z przyszłością literatury. Będzie to próba znalezienia odpowiedzi m. in. na takie pytania, jak: kim będzie e-autor i e-czytelnik? Jak nowe formy podawcze wpłyną na doświadczenie czytelnicze i pisarskie? Literatura 2.0 – czy tylko do czytania?

Szczegóły na stronie pisma