Biblioteka Cyfrowa PIA otwarta!

W poniedziałek 21 lutego 2011 nastąpiło oficjalne otwarcie wirtualnej biblioteki Polskiego Instytutu Antropologii.

Pierwsza w Polsce antropologiczna biblioteka wirtualna udostępnia za darmo teksty opublikowane w czasopismach "Lud", "Etnografia Polska" i "Polska Sztuka Ludowa - Konteksty", stanowiąc wyjątkowe narzędzie pracy dla naukowców, studentów i pasjonatów, a także promując etnologię i antropologię kulturową.
Biblioteka oferuje łatwy i bezpłatny dostęp do artykułów z czasopism, dokładne i szybkie wyszukiwanie pełnotekstowe przez dowolne wyrazy z tekstu lub według nazwiska autora, tytułu, słów kluczowych.
Wśród celów projektu jest większa popularyzacja etnografii w społeczeństwie i upowszechnienie dorobku naukowego etnografów, etnologów, antropologów w Polsce i za granicą z poszanowaniem ich praw autorskich.
Instytut prosi autorów artykułów ww. czasopism, a także spadkobierców autorów, o poparcie projektu poprzez wyrażenie zgody na publikację w Bibliotece Cyfrowej.

Popularyzujmy tą ideę na naszych uczelniach, aby baza tekstów Biblioteki Cyfrowej PIA rosła!

www.cyfrowaetnografia.pl
cyfrowaetnografia@pia.org.pl