Arsenał wspomnień: Spotkanie z Panią Ireną Wronkowską

„Arsenał wspomnień” to cykl spotkań, poświęconych historii Muzeum Etnograficznego      w Toruniu. Muzealny Arsenał to nie tylko jeden z budynków, w których od 1959 r. oglądać można kolejne wystawy etnograficzne, ale także miejsce pracy ludzi o niezwykle ciekawej osobowości. 
Gościem kolejnego spotkania z tego cyklu będzie straszy kustosz naszego Muzeum, Pani Irena Wronkowska, prawnik z wykształcenia, muzealnik i etnograf – z doświadczenia i praktyki. W Muzeum Etnograficznym pracowała od jego utworzenia w 1959 roku do chwili przejścia na emeryturę w 1999 roku. Pełniła w nim m. in. obowiązki wicedyrektora, potem kierownika Działu Gospodarki Podstawowej i Rzemiosł, a następnie Działu Rybołówstwa.
Pani Irena Wronkowska dała się poznać jako osoba pełna energii, skrupulatna, wymagająca od siebie i innych dyscypliny i rzetelności w pracy, umiejąca mobilizować do działań. Jej entuzjazm i radość życia nadal fascynuje. Kiedy tylko przybywa do Torunia, dzieli się ze wszystkimi swoim optymizmem, cieszy się z osiągnięć młodszych współpracowników. 
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Etnograficznego w Toruniu postanowiło uhonorować Panią Irenę Wronkowską za całokształt wieloletniej pracy, przyznawaną od 1980 roku Nagrodą im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej za zasługi dla poznania, ochrony i popularyzacji kultury ludowej Pomorza i Kujaw. 
Po wręczeniu nagrody będzie czas na wspominanie historii Muzeum, a przede wszystkim ludzi, którzy tę historię tworzyli. W opowieściach Pani Ireny pojawią się z pewnością różne osoby związane z Muzeum: począwszy od portiera, poprzez pracowników zatrudnionych we wszystkich działach, aż po kolejnych dyrektorów, z którymi współpracowała. 
Sala widowiskowa MET
Wstęp wolny
 
Organizatorzy:
Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej    w Toruniu
Więcej informacji:
Dział Edukacji
Tel. 56 622 89 43
E-mail: edukacja@etnomuzeum.pl