"To nie my mówimy słowa, lecz słowa nas mówią"

(Witold Gombrowicz)

26 wrz. 2009

Według słynnej anegdoty Eugéne Ionesco, twórca teatru absurdu, odkrył paradoksalność świata podczas nauki angielskiego, gdy zdał sobie sprawę, że uczy się nie tylko słów, ale całych schematów myślowych. Jeśli nie zastanawiamy się nad tym, język wydaje się nam narzędziem przezroczystym – siatką nazw i pojęć, którą przykładamy do rzeczywistości. Ale właśnie kontakt z obcym językiem pozwala dostrzec, że świat jest inny, jeśli inaczej go nazywać.