Karnawał świńskich łbów

- oblicza współczesnego folkloru politycznego w Polsce

28 wrz. 2009
Fragment

Sam termin "folklor", a zwłaszcza z przymiotnikiem "polityczny", jest nieustającym źródłem nieporozumień i daleki jest od ostatecznej definicji. Zbitka tych dwóch słów robi dzisiaj zawrotną karierę, znacząc często coś zupełnie innego, niż przyjmują badacze folkoru.