Mniejszości narodowe w Chinach

- problemy definicji

26 wrz. 2009

Artykuł ten ma na celu pokazanie różnic w rozumieniu takich pojęć jak: grupa etniczna, norodowość, mniejszość etniczna między Chinami a Europą, a także sposoby definiowania tych terminów w Chinach. Nie jest zagadnienie czysto teoretyczne. Wprost przeciwnie – wiąże się ono bezpośrednio z polityką wobec ludów mniejszościowych.