Alicja Soćko-Mucha

ur. w 1986 roku, pochodzi z Ziemi Łukowskiej. W licealnej młodości podopieczna Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Magister etnologii (UJ), licencjat filozofii (UPJPII). Przygotowuje rozprawę doktorską pt. Wokół bachtinowskiej teorii śmiechu. Perspektywa antropologiczna w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Interesuje się teorią antropologii, etnolingwistyką, antropologią wizualną, estetyką i historią sztuki, zagadnieniami na styku etnologii i filozofii. Stara się dystansować wobec intelektualnych mód. Animatorka kultury, autorka tekstów popularnonaukowych. Lubi kucharzyć. Miłośniczka długich spacerów, lasów i polskiego morza. 

2 (12) 2008

Od 12. numeru w „Barbarzyńcy” zaczęły pojawiać się antropologicznie zaprawione wywiady (w tym numerze aż 2).

1 (11) 2008

11. numer pisma był pierwszym stworzonym przez nowy skład redakcyjny pod przewodnictwem Marcina Bartoszka. Na okładce pojawiła się pieczęć z napisem REAKTYWACJA.

1 (10) 2005

10. numer „Barbarzyńcy” był numerem jubileuszowym, a zarazem ostatnim w pierwszym założycielskim składzie redakcyjnym - później nastąpiła ponaddwuletnia przerwa w wydawaniu pisma.

1 (9) 2003

Między historią a legendą, czyli zawartość 9 numeru.