stereotypes

Fragment

W niniejszym artykule pragnę rozpatrzyć kontakty śląsko-zagłębiowskie z perspektywy teorii komunikacji (opierając się głównie na myśli Jerzego Mikułowskiego Pomorskiego), a także bliżej przyjrzeć się historycznym czynnikom, które przyczyniły się do ukształtowania współczesnej relacji między tymi dwoma społeczno-kulturowymi obszarami.